Інформаційно-довідковий ресурс стандартизованої військової термінології

Всього записів в базі даних: 58888
04:55  |  Середа  |  14 квітня 2021 року
     

Про ресурс

Інформаційно-довідковий ресурс стандартизованої військової термінології (ІДР СВТ) розроблено з метою унормування перекладів стандартизованої української військової термінології, а також використання українських відповідників стандартизованої іноземної військової термінології, що застосовується у службових документах НАТО.

Інформаційно-довідковий ресурс розроблено Лінгвістичним науково-дослідним центром Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

 

1. Сфера застосування

ІДР СВТ рекомендовано для застосування під час службового листування та розробки стандартів і службової документації у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.

Терміни та визначення ІДР СВТ розповсюджуються на тексти наказів, директив та інших нормативно-правових актів Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

 

2. Загальні положення

2.1. ІДР СВТ функціонує з метою:

 • узгодження стратегічної комунікації в перекладі на іноземні мови;
 • забезпечення виконання положень Стратегічного оборонного бюлетеня України стосовно внесення змін до військової термінології відповідно до норм і стандартів НАТО;
 • вдосконалення процесу формування та використання іншомовної термінології у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України;
 • унормування та стандартизації військової термінології НАТО у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України;
 • оперативного інформування структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України щодо розробки та стандартизації нової термінології у Збройних Силах України;
 • формування та розвитку необхідних спроможностей для забезпечення лінгвістичного (в тому числі перекладацького) супроводження діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

2.2. ІДР СВТ функціонує в україномовній та англомовній версіях.

2.3. Науково-практична проблематика функціонування та змістовного наповнення ІДР СВТ має бути предметом обговорення на науково-практичних конференціях, семінарах та інших наукових заходах з питань військової термінології.

 

3. Інформація, яка підлягає розміщенню на ІДР СВТ

3.1. Військові дво- та багатомовні стандарти на терміни та визначення, військові довідники іноземної військової термінології, військові словники, військові переліки термінів.

3.2. Довідкова та нормативно-правова інформація загального доступу, інформація для користувачів, що пов’язана з процесом розробки та стандартизації військової термінології.

3.3. Анонси та новини про заходи з питань військової термінології, що організують чи беруть участь суб’єкти військової стандартизації Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

 

4. Порядок розміщення інформації на ІДР СВТ

4.1. Підготовку інформації для розміщення на ІДР СВТ здійснюють установи-замовники ВСТ чи за їх погодженням інші суб’єкти військової стандартизації.

4.2. Розробка проектів ВСТ здійснюється відповідно до вимог ВСТ 01.001.003.

4.3. Проекти військових дво- та багатомовних стандартів на терміни та визначення, військових довідників іноземної термінології, військових словників, військових переліків термінів в обов’язковому порядку надаються на лінгвістичну експертизу до Лінгвістичного науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – ЛНДЦ).

4.4. Після затвердження ВСТ реєструється в органі військової стандартизації шляхом присвоєння ВСТ спеціального реєстраційного номера та надсилається до ЛНДЦ для розміщення в ІДР СВТ.

4.5 Інформаційна підтримка ІДР СВТ покладається на ЛНДЦ, який забезпечує розміщення ВСТ на ІДР СВТ, архівування та видалення застарілої інформації.

4.6 ЛНДЦ здійснює консультування користувачів ресурсу, що зацікавлені в розміщенні інформації на ІДР СВТ, стосовно реалізації технічних рішень і розв’язання поточних проблем щодо інформаційного наповнення відповідного розділу.

 

5. Вимоги до змісту та оформлення матеріалів, що підлягають розміщенню на ІДР СВТ

5.1 Проект ВСТ повинен бути оформлений відповідно до вимог ВСТ 01.001.004.

5.2. Структура ВСТ складається з переліку термінів двома та більше мовами. Основною одиницею ВСТ є словарна стаття. До кожної словарної статті потрібно надати такі відомості:

 • термін як назва поняття;
 • коротка форма, ініціальне скорочення (за наявності) у квадратних дужках;
 • іншомовний відповідник;
 • визначення (тлумачення) поняття, позначеного терміном;
 • терміни-синоніми (за наявності) з позначкою “Див. також” (See also);
 • позначення стандарту або іншого документу, з якого запозичене термін.

5.3. Для багатозначних термінів основне значення наводиться першим, а інші визначення нумеруються арабськими цифрами.

5.4. Терміни-синоніми розташовуються одразу після тлумачення та виділяються курсивом з позначкою “Див. також” (See also).

5.5. До основного тлумачення може бути надана примітка для більш детального відображення особливостей вживання основного терміну, що розташовується після посилань через абзац з позначкою “Примітка”.

Приклад:

5.6. Для інформаційних матеріалів необхідно вказати адресу веб-сторінки, на якій необхідно розмістити інформацію, та назву сторінки.

5.7. Для розміщення інформаційних матеріалів в ІДР СВТ, їх необхідно надсилати: текстові – у форматі *.doc(x), *.xls, *.zip; графічні – у форматі *.jpg, *gif, *png. За умови необхідності допускається надсилання файлів інших форматів (наприклад, *.pdf). Файли *.pdf не форматуються і розміщуються “як є” для завантаження по відповідним посиланням.

5.8. Назви файлів повинні складатися лише зі строчних латинських літер та цифр, без пробілів.

 

6. Відповідальність

6.1. Відповідальність за достовірність та актуальність інформації, наданої для розміщення на ІДР СВТ несуть установи-замовники ВСТ.

6.2. Відповідальність за своєчасне розміщення на ІДР СВТ наданої інформації, коректність її викладу, несе начальник ЛНДЦ.

 

Інформація

Будь-ласка авторизуйтесь або зареєструйтесь для доступу до закритих розділів сайту

MilDic